Fokus

PROPROCUREMENT har
følgende fokusområder:

Ydelser

 

PROPROCUREMENT er bygget op omkring erkendelsen af, at ”indirect spend” ikke får nødvendig fokus fra virksomheder. Indkøbskontrakter ender derfor ofte i organisatorisk ingenmandsland uden forankring i organisationen. Helt kort, virksomheder sætter penge til, fordi der ikke er styr på processen omkring kontraktforhandling.

PROPROCUREMENT kan kategoriseres som en ekstern kontraktforhandler for virksomheder, der ønsker uvildig rådgivning og assistance inden for indkøbsoptimering.

Genforhandling af strategiske koncernaftaler

Strategisk indkøb og indirekte kontraktstyring er en mangelvare i mange organisationer. Hvem tager sig af forsikringsporteføljen? Hvem tager sig af indkøb af brændstof? Hvem sikrer konkurrencedygtige vilkår på rammeaftaler – og gør de det tilfredsstillende?

PROPROCUREMENT sikrer inddæmning og overblik over virksomhedernes aftaler og analyserer efterfølgende besparelsespotentialet i indeværende aftaler – for afslutningsvis at genforhandle dem for virksomhederne via en metodisk gennemgang, der sikrer 1) indblik, 2) overblik og 3) resultater.

I takt med at vi sammen får implementeret ”spend control” og genforhandlet, hvor nødvendigt, drejer fokus i retning af rådgivning omkring, hvordan indkøbsorganisationen arbejder mest effektivt.

Projektledelse

Det er vigtigt at være on time. PROPROCUREMENT driver og faciliterer projekter for en lang række af kunder, hvor sikring af tidsmæssig implementering samt fokus på deadlines er et varemærke – et varemærke, der opretholdes disciplineret. PROPROCUREMENT sikrer desuden professionalisering af arbejdsgange og implementering af styringsværktøjer, således direktion og ledelse får fælles referencerammer at agere ud fra.

Ledelsessparring

Er gearingen på plads til at understøtte strategien? Stemmer strategien overens med virksomhedens vision og mission? Der er mange aspekter, der kræver løbende justering og udfordring.

PROPROCUREMENT assisterer direktioner med at afstemme og sætte retning, forankre visioner og kommunikere budskaber i organisationen.

Det opleves ofte at virksomheder med heftige vækstrater buldrer derudaf med stærke omsætningstal, men undervejs mister overblikket over virksomhedens temperatur, og forandringsparatheden sættes på prøve. Det handler derfor i høj grad om at understøtte det vakuum, der fra tid til anden indsniger sig således, at virksomheden arbejder sammen og efter klare målsætninger.